Voeding

Om gezond te blijven en regelmatig een eitje te leggen heeft een kip natuurlijk een goed voedselpakket nodig. Een ‘volledig legmeel’ bevat de juiste granen, vitamines en mineralen in een juiste verhouding. Daarmee kan een kip gezond zijn en goed produceren. Een legkip in productie pikt ongeveer een kilo voer per week. 

Een kip eet naar behoefte. Ze zal precies datgene pikken wat ze nodig heeft. Daarom mag  de voerbak nooit helemaal leeg zijn. Er heerst immers een pikorde in het hok; ook de laatste hen moet voldoende voer kunnen opnemen. Naast een legmeel is het belangrijk om een beetje schelpengrit bij te voeren. Met name voor hennen die al wat ouder worden is extra kalk van groot belang. Als de kip ouder wordt is haar darmstelsel minder efficiënt met het opnemen van kalk uit het voer. Zou u geen kalk aanbieden dan haalt de kip het kalk uit haar eigen botten om toch een goede schaal om het ei te produceren. Daarom bieden we grit aan; ook grit neemt de kip naar eigen behoefte op.

We raden u af om etensresten, gras of gemengd graan te voeren omdat dit het verteringspatroon verstoort. De hen kan te vet worden en dat is negatief voor de productie van eieren. Gras kan tot verstopping leiden, een kip heeft immers geen tanden.

Tot slot is voldoende fris drinkwater belangrijk. Dat moet altijd beschikbaar zijn. Een kip drinkt immers twee maal zoveel dan ze vreet.